Suvitritikale Nilex

  • Kõrge saagiga (2008. aasta registreerimiskatsetes kuni 8224 kg/ha)

 

Agronoomiline iseloomustus:


Valmimine/kasvuaeg Keskmine
Saagikus Kõrge
Seisukindlus Väga hea
Kasvukõrgus Keskmine
Haiguskindlus Hea

 

Kvaliteet:

  • 1000 tera mass keskmine (2007. aasta registreerimiskatsetes kuni 38,7 g)
  • Mahukaal kõrge (2007. aasta registreerimiskatsetes kuni 777 g/l)

 

Saaten-Union