Scorpion

Kaer SCORPION

  • Kõrge saagiga (2015. aasta registreerimiskatsetes kuni 9395 kg/ha)

 

Agronoomiline iseloomustus:


Valmimine/kasvuaeg Keskmine
Saagikus Kõrge
Seisukindlus Hea
Kasvukõrgus Keskmine
Haiguskindlus Hea

 

Kvaliteet:

  • 1000 tera mass väga kõrge (2014. aasta registreerimiskatsetes kuni 45,5 g)
  • Mahukaal kõrge (2015. aasta registreerimiskatsetes Kuusikul kõige kõrgema mahukaaluga sort – 582 g/l)
  • Sobib toidukaeraks

 

Saaten-Union