Phantom (hübriid)

Taliraps PHANTOM (hübriidsort) UUS

Väga kõrge saagiga (2017. aasta registreerimiskatsetes kuni 6726 kg/ha)

Stabiilne saagikus kõigis Balti riikides

 

Suurepärane omaduste kooslus: stabiilne saagikus, suur biomass, hea talvitumine

Sordi potentsiaal avaneb kõige paremini pärast kündmist või sügavat maaharimist

Kohanemine keeruliste oludega (vale külvieelne ettevalmistus, mulla ettevalmistus, väetamine, mulla kvaliteet)

Agronoomiline iseloomustus:


Valmimine/kasvuaeg Keskmine
Talvekindlus Hea
Saagikus Kõrge
Seisukindlus Hea
Kasvukõrgus Kõrge
Haiguskindlus Hea

Tugev talvitumiseelne areng

Kiire arengu tõttu sügisel sobib hiliseks külviks

 

Kvaliteet:

  • Toorrasva protsent kuivaines 2018. aasta registreerimiskatsetes 50,7%
  • 1000 tera mass väga kõrge või kõrge (2018. aasta registreerimiskatsetes kuni 5,77 g)

 

Rapool