Su Performer (hübriid)

Talirukis SU PERFORMER (hübriidsort)

  • Kõrge kuni väga kõrge saagiga saagiga (2015. aasta registreerimiskatsetes kuni 11850kg/ha)
  • Mahukaal kõrge (2014. Ja 2015. aasta registreerimiskatsetes kõige kõrgema mahukaaluga sort)

 

Agronoomiline iseloomustus:


Valmimine/kasvuaeg Keskmine
Talvekindlus Väga hea
Saagikus Kõrge – väga kõrge
Seisukindlus Hea
Kasvukõrgus Madal kuni keskmine
Haiguskindlus Hea

Nakatub vähe jahukastesse ja lumiseende

 

Kvaliteet:

  • Kõrge langemisarv (2014. aastal kuni 341 sekundit, kõige kõrgema langemisarvuga sort antud aasta katsetes)

 

Saaten-Union